Gnathologie

Een tandarts-gnatholoog richt zich op de diagnose en behandeling van pijn en problemen met kauwen. Belangrijke onderdelen van de werkzaamheden van de tandarts-gnatholoog betreffen kaakklachten (bijvoorbeeld pijnklachten van kaakgewrichten en kauwspieren, kaakgewrichtsgeluiden en een beperkte kaakbeweging) en pijn in het gezicht. Daarnaast is de tandarts-gnatholoog deskundig op het gebied van een aantal slaapstoornissen die gerelateerd zijn aan het kauwstelsel en de tandheelkundige gevolgen daarvan (bijvoorbeeld gebitsslijtage).

Indien u kaakgewrichtsklachten heeft of er sprake is van ernstige gebitsslijtage kunt u zich naar ons laten doorverwijzen door uw eigen tandarts.