Gebitsrehabilitaties

Juist in situaties waar meerdere gebitselementen gerestaureerd dienen te worden is een duidelijk behandelplan van cruciaal belang. Tandartspraktijk Rijnzigt is gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe gebitsrehabilitaties waarbij gecombineerde behandelingen met implantologie, endodontologie, orthodontie, gnatologie en restauratieve tandheelkunde allemaal onder hetzelfde dak kunnen worden uitgevoerd.

Is er bij u sprake van problematiek met oud kroon- en brugwerk of zijn er door middel van grote vullingen meerdere gebitselementen dusdanig versleten of afgebroken dat de anatomie verloren lijkt? Dan Kunnen we u bij tandartspraktijk Rijnzigt adviseren en behandelen.

U kunt, indien u geïnteresseerd bent in een gebitsrehabilitatie bij Rijnzigt, zelf contact opnemen met de praktijk of u laten doorverwijzen door uw eigen tandarts.